فریم لس

در نماهای فریم لس شیشه ای، قاب های آلومنیومی نگهدارنده شیشه ( تک جداره، دو جداره و لمینت ) بر روی یک فریم فولادی که از پروفیل هایی با سایزهای متفاوت ساخته شده نصب و فیکس می گردند فواصل شیشه ها با یکدیگر چنان نزدیک بوده که فریم فولادی حائل قابهای آلومنیومی از نمای روبرو دیده نخواهند شد.

از مزایای فریم لس»

-ظرافت دید فریم نگهدارنده شیشه از خارج

-امکان بهره گیری از بازشو در نما

-آسانی تعویض شیشه

-عملکرد مستقل هر یک از فریم ها در برابر زلزله

-عدم انتقال تنش های سازه اصلی به شیشه و امکان استفاده از رنگ های متفاوت شیشهدر نما…

پروژه ها